Vinstskatt och inflation

on fredag 24 februari 2012
I dag blir det ett kort inlägg. Vinstskatt och inflation är ämnet. Varför är frågan. Som vanligt.

Jo. Vi betalar vinstskatt. Om jag köper aktier för 100 kronor och två år senare säljer dem för 200kr måste jag betala skatt på den vinst jag har gjort. Jag kommer inte lägga någon tid på att resonera kring huruvida vinstskatt i sig är rätt eller fel. Däremot ställer jag mig frågande till varför inte inflationen räknas bort från vinsten. Faktum är att mina 200kr som jag säljer aktier för bara hade varit värt 192kr två år tidigare, förutsatt en inflation på 2%. Aktiernas värde har alltså ökat med 92kr och ändå tvingas jag betala skatt för ett ökat värde på 100kr. Knappast rättvist.

I teorin innebär det att staten, genom Sveriges Riksbank, kan trycka sedlar i sinne, fixa en inflation på 150%, se våra aktier öka i värde med 100% och sedan beskatta oss på en vinst som egentligen är en ren förlust. Igen, knappast rättvist.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar